Privacyverklaring SKINnovations by Mijke

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Ik heb het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Ik adviseer je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt. De meest recente versie van de privacyverklaring vind je op mijn website.


Gegevens beveiligen

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van SKINnovations.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat en een dubbele opt-in om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We kiezen daarmee voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


Gegevens verwerken

Wanneer je een formulier hebt ingevuld, je hebt ingeschreven voor een training of masterclass of producten hebt besteld, wordt gevraagd je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Postadres
 • Postcode en woonplaats
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer


Doeleinden

SKINnovations by Mijke verwerkt persoonsgegevens van klanten om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen.
Daarnaast gebruiken we je naam om te vermelden bij klantervaringen op de website en socialmediakanalen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan wordt jouw klantervaring anoniem vermeld.
Verder gebruiken we de verkregen persoonsgegevens voor verwerking van de facturatie conform de richtlijnen en eventuele verzending van bestelde producten.

Cookies

SKINnovations by Mijke maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Door Google Analytics worden cookies geplaatst. De verkregen informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
 • Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en evt. blokkeren per domein.

Meer uitleg over het uitschakelen van cookies op de website van Your Online Choices


Gegevens delen

Tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, deel ik je gegevens niet met derden. Ook verkoop ik jouw gegevens niet aan derden.


Gegevens wijzigen

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens aan te laten passen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen (per post of per e-mail). Ik neem je verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.


Gegevens bewaren

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Deze bewaartermijn geldt, mits er voor mij geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Gegevens verwijderen

Wanneer je een formulier hebt ingevuld of een product of dienst hebt afgenomen en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je contact met mij opnemen. Je gegevens worden dan meteen uit mijn bestand verwijderd en niet bewaard.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking, of de gegevensverwerking op basis van een overeenkomst.

Klachten en vragen over gegevensverwerking

Als je een klacht hebt over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk, kun je je natuurlijk tot mij wenden. Ik probeer er dan samen met jou uit te komen.

Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je dit moet doen

 

Bij vragen over mijn privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met mij opnemen, telefonisch: 06 21 27 54 66, via e-mail: contact@skinnovations.nl, of per post: SKINnovations by Mijke, Barietdijk 208, 4706 DE Roosendaal.

 

Versie: juli 2018 | SKINnovations by Mijke